Genericart Medicine Store

Janseva Generic Medical Stores
SN 2, House No 8/116, WN 4, Tehsil Road, Bhagat Singh Chowk, Vidya Nagar
Nagbhir
Chandrapur - 441205
Near Lokshahi Shikshan Sanstha